استفاده کردن حافظه قرارداد اپل توشیبا تراشه چیست

استفاده کردن: حافظه قرارداد اپل توشیبا تراشه چیست

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تعیین وقت پیگیری به پرونده «بقایی» در دادگاه تجدیدنظر , 14 بهمن ماه

وکیل‌مدافع حمید بقایی از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدیدنظر جهت پیگیری به پرونده موکلش خبر داد. 

تعیین وقت پیگیری به پرونده «بقایی» در دادگاه تجدیدنظر , 14 بهمن ماه

14 بهمن ماه؛ تعیین وقت پیگیری به پرونده «بقایی» در دادگاه تجدیدنظر

عبارات مهم : پرونده

وکیل مدافع حمید بقایی از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدیدنظر جهت پیگیری به پرونده موکلش خبر داد.

مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایسنا در رابطه با روند پیگیری به پرونده حمید بقایی اظهار کرد: شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر 14 بهمن ماه را جهت پیگیری به پرونده موکلم تعیین کرده است.

تعیین وقت پیگیری به پرونده «بقایی» در دادگاه تجدیدنظر , 14 بهمن ماه

وی در خصوص برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی، گفت: به ما گفته شده است که دادگاه غیرعلنی نیست.

عبدالله پور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرونده هزاران صفحه دارد و مطالعه دقیق آن حداقل 100 ساعت طول می کشد، این وقت مهیا نبوده تا بتوانم آن را مطالعه کنم.

وکیل‌مدافع حمید بقایی از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدیدنظر جهت پیگیری به پرونده موکلش خبر داد. 

وی یادآور شد: پرونده 30 دی ماه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است و در همان روز تعیین وقت انجام شده است است.

وکیل مدافع حمید بقایی راجع به عناوین اتهامی موکلش گفت: عناوین اتهامی زیاد جنبه مالی دارد؛ البته راجع به مصوبات دولت دهم نیز هست.

وکیل مدافع معاون رییس دولت دهم اظهار کرد: یک فقره اتهام نیز بعد از آزادی موکل از بازداشت موقت، مطرح شده است که راجع به بیانات آقای بقایی در رابطه با مسئولان دستگاه قضایی است.

تعیین وقت پیگیری به پرونده «بقایی» در دادگاه تجدیدنظر , 14 بهمن ماه

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | مطالعه | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog