استفاده کردن حافظه قرارداد اپل توشیبا تراشه چیست

استفاده کردن: حافظه قرارداد اپل توشیبا تراشه چیست

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن قیمت مواد دخانی به ترک سیگار کمک می کند

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که تنها یک دلار زیاد کردن در قیمت سیگار می تواند به ترک سیگاری های بیشتری کمک کند. 

زیاد کردن قیمت مواد دخانی به ترک سیگار کمک می کند

زیاد کردن قیمت مواد دخانی به ترک سیگار کمک می کند

عبارات مهم : سیگار

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که تنها یک دلار زیاد کردن در قیمت سیگار می تواند به ترک سیگاری های بیشتری کمک کند.

به گزارش مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه درکسل آمریکا از ۱۰ سال داده های مربوط به میزان قیمت سیگار استفاده کردند تا تاثیر آن را بر ترک افراد سیگاری دریابند.

زیاد کردن قیمت مواد دخانی به ترک سیگار کمک می کند

استفانی ماین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد زیاد کردن قیمت سیگار با ترک سیگار در افراد مسن تر ارتباط دارد، و بیانگر این است که مالیات سیگار ممکن است اهرم مناسبی جهت عوض کردن واکنش‌ها افراد سیگاری باشد.»

محققان همچنین دریافتند علاوه برآنکه سیگاری های فعلی ۲۰ درصد زیاد به فکر ترک سیگار با زیاد کردن یک دلاری قیمت یک پاکت سیگار می افتند، ۳ درصد هم از خطرات ناشی از سیگار کشیدن کم کردن می یابد.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که تنها یک دلار زیاد کردن در قیمت سیگار می تواند به ترک سیگاری های بیشتری کمک کند. 

ترک سیگار همچنان یکی از اهداف مهم سلامت عمومی محسوب می شود، لیکن بزرگترین علت قابل پیشگیری از فوت و بیماری در دنیا است.

این مطالعه مشمول بر سیگاری ها در رده سنی ۴۴ تا ۸۴ سال بود. داده ها در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به عنوان بخشی از «مطالعه چند قومی آترواسکلروز» (MESA) جمع آوری شده است است.

همچنین یافته ها نشان می دهد هنگامی که قیمت سیگار تا یک دلار زیاد کردن یافت، میانگین تعداد نخ سیگارهای کشیده شده است به وسیله سیگاری های شدید به میزان ۳۵ درصد کم کردن یافته بود.

زیاد کردن قیمت مواد دخانی به ترک سیگار کمک می کند

واژه های کلیدی: سیگار | محققان | مطالعه | ترک سیگار | ترک سیگار | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog